Höj självkänslan med affirmations & positive self-talk

Att använda positiva affirmationer är ett effektivt sätt att förbättra din självbild och öka ditt välbefinnande. Positiva affirmationer är fraser eller meningar som du kan upprepa för dig själv för att stärka din självkänsla och själv-medkänsla.

En studie publicerad i tidskriften Psychological Science visade att positiva affirmationer kan minska hjärnans respons på hot och därmed minska känslan av hot och oro. Deltagarna i studien som ägnade tid åt att reflektera över sina personliga värderingar innan de utförde en uppgift, uppvisade mindre hjärnaktivitet i områden som är relaterade till hot och oro än deltagarna som inte gjorde det.

Kom igång:

 

 • Hitta affirmationer som känns meningsfulla för dig. Tänk på vad du behöver höra och välj affirmationer som stödjer det.
 • Upprepa affirmationer för dig själv varje dag. Gärna flera gånger om dagen, för att påminna dig själv om det positiva budskapet.
 • Fokusera på nuet och på det som är sant för dig. Använd affirmationer som stärker dig i ditt nuvarande läge, istället för att fokusera på det förflutna eller framtiden.

Några exempel på affirmationer kan vara:

 

 • Jag är värd all kärlek och respekt.
 • Jag väljer att se det positiva i mig själv och i mina erfarenheter.
 • Jag är stark och kapabel att hantera det som livet kastar på mig.
 • Jag accepterar mig själv precis som jag är, med alla mina styrkor och svagheter.
 • Jag är tacksam för allt som jag har och allt som jag är.

Du kan även testa Affirmationskort - en veckodos av positiva, mindful affirmationer, för dig som vill komma igång med positiva affirmationer. Köp Mindful Affirmations.

Positive Self-Talk

Positive self-talk handlar om att bli medveten om hur du faktiskt talar till dig själv. Att prata snällt till oss själva kan vara viktigt på flera sätt. För det första kan det hjälpa oss att hantera stress och motverka negativa tankemönster. Om vi ständigt kritiserar oss själva och fokuserar på våra brister och misstag, kan det öka vår stressnivå och vår negativa självbild. Att prata snällt till sig själv kan ta tid och kräva lite övning. Nedan följer därför några enkla saker du kan göra för att komma igång:

 1. Bli medveten om hur du talar till dig själv. Det första steget är att bli medveten om ditt inre röst och hur du talar till dig själv. När du märker att du använder hårda ord eller kritik mot dig själv, kan du stanna upp och fråga dig själv om du skulle tala på samma sätt till en god vän i samma situation.

 2. Utmana negativa tankar. När negativa tankar dyker upp, försök att utmana dem. Fråga dig själv om de är verkligen sanna eller om du bara tänker på ett sätt som inte gynnar dig. Försök att hitta en mer balanserad och realistisk syn på situationen.

 3. Prata snällt till dig själv. När du har en negativ tanke eller kritisk inställning till dig själv, försök att byta ut dessa med mer positiva och stöttande ord. Tala till dig själv som om du vore din egen bästa vän.

Genom att praktisera positive self-talk och använda positiva affirmationer kan du gradvis förbättra din självbild och öka ditt välbefinnande. Det tar tid och övning, men det är definitivt värt det i slutändan.

 

 

Denna artikel är endast avsedd för informationsändamål, även om och oavsett om den innehåller råd från läkare och andra medicinska yrkesutövare. Denna artikel är inte, och är inte heller avsedd att vara, en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling och bör aldrig användas som ett specifikt medicinskt råd.

Routines Wellness

← Äldre inlägg Nyare inlägg →

The Wellness Journal

RSS
Life Style Routines Self-Growth

Creating Good Habits: The Way to Make it Stick

Habits are an essential part of our daily lives. They are the behaviors we repeat automatically without even thinking about them. But not all habits...

Läs mer
Routines Wellness

Spring Into Wellness: A Challenge for a Healthier You

Spring is a time of renewal and rejuvenation, making it the perfect season to focus on your wellness goals. Whether you're looking to improve your...

Läs mer