Mindful eating

Posted by Ulrika Wesomnia on

I ett samhälle med högt tempo och höga krav där när livet rullar på fort är det inte alltid så lätt att vara självomhändertagande. För många av oss blir måltiderna lidande och vi äter kanske helt utan att reflektera kring vad det är vi stoppar i oss. Vi äter i bilen på väg till jobbet, framför datorskärmen eller i soffan framför TVn efter en lång dag. Det är enkelt att hamna i denna typ av tanklöst ätande, där vi inte tar i beaktning vad vi stoppar i oss och om vi överhuvudtaget känner hunger. Sanningen är att vi många gånger äter av helt andra skäl - för att lindra stress, hantera obehagliga känslor såsom ångest, tristess eller sorg. Mindful eating är motsatsen till det tanklösa ätandet, det är konsten att äta med närvaro. 


Att praktisera mindful eating kan ha en rad positiva effekter för hälsan. Det kan hjälpa dig förbättra dina kostvanor, hantera sötsug och minska stress. Det kan även vara ett bra verktyg för personer som vill gå ner i vikt. Mindful eating bygger på mindfulness och handlar om att utveckla medvetenhet om dina upplevelser, fysiska signaler och känslor kring mat. 


Öva på att äta med närvaro


 • Ät långsamt och undvik distraktioner under måltiden.
 • Lyssna på kroppens fysiska hungersignaler och sluta äta när du är mätt.
 • Försök att stanna upp innan måltiden och känn efter huruvida du upplever riktig hunger eller använder mat för att hantera en känsla. 
 • Involvera dina sinnen. Lägg märke till matens färger, dofter, texturer och smaker.
 • Försök att göra måltiden till en stund då du främjar din hälsa och välbefinnande.
 • Uppmärksamma vilka effekter maten har på dina känslor.
 • Gör måltiden till en fin, lugn stund där du tar dig tid att uppskatta maten.

Mindful eating handlar inte om att vara perfekt, att alltid äta rätt saker eller att aldrig mer tillåta sig själv äta i bilen en stressig morgon. Det handlar inte heller om att upprätta strikta regler för vad du inte får äta eller vilka livsmedel du måste inkludera i din kost. Det handlar snarare om att fokusera alla dina sinnen och vara närvarande när du handlar, lagar, serverar och äter din mat.

Mindful eating kräver att du helt enkelt erkänner och accepterar snarare än dömer de känslor, tankar och kroppsliga förnimmelser du observerar. Positiva effekter av mindful eating


 • Måltiden blir en naturlig paus under dagen vilket kan minska känslor av stress och oro.
 • Mindful eating kan hjälpa dig lägga märke till när du tar till mat av andra skäl än hunger.
 • Få större glädje av maten du äter och uppskatta dina måltider på ett nytt sätt.
 • Ofta gör du hälsosammare och mer balanserade val om du fokuserar på hur maten får dig att känna efter att ha ätit den.
 • Matsmältning kan förbättras genom att du äter långsammare.
 • Upplev en större koppling till varifrån maten kommer, hur den produceras och hur den har hamnat på din tallrik.


*Denna artikel är endast avsedd för informationsändamål. Den är inte en ersättning för professionell medicinsk rådgivning och behandling och bör inte heller ses som en ersättning för det. 

Bilder: Canva

← Older Post Newer Post →

The Wellness Journal

RSS
Life Style

How to get this done when you really don't feel like it: A short guide to get there

By Wesomnia Journal

  We all have days when it feels impossible to get out of bed and get anything done. When our energy and productivity levels feels...

Read more
Life Style

Get started with your meditation practice: 4 great exercises to try this autumn

By Ulrika Dehlryd

  Listening to your body's signals and needs isn't always an easy task. Many of us are great at performing at a high pace, and...

Read more