Upptäck The Shift

Posted by Wesomnia Admin on

Svårt att varva ner?

När du är stressad eller upplever ångest så påverkas hela vårt nervsystem och dina tankar rusar kanske ändå fortare. Hela kroppen kommer in i vad vi kallar fight/ flight respons och andningen tenderar att bli ytlig och långt upp i bröstet. Denna kroppsliga reaktion har naturligtvis en livsviktig funktion vid verklig fara, men är tyvärr inte alltid så hjälpsam i vår vardag, utan kan istället få oss istället att tappa kontakten med både oss själva och omgivningen.
Med the Shift kan du på ett väldigt enkelt sätt bryta kroppens stressreaktion, så att du på ett helt naturligt sätt lugnar ner både tankar och kroppens stresspåslag.

Inspirerad av Komusomunkar


The Shift är inspirerad av Komuso-munkarna från 1600-talets Japan som använde ett liknande verktyg som kallas shakuhachi för att meditera. Vi ville förmedla deras visdom och anpassa verktyget till modern kultur för att hjälpa människor att sakta ner och uppnå en större stillhet och sinnesfrid naturligt. 
Gravyren på baksidan av verket är japansk kanji för "Var stilla."

 

Newer Post →

The Wellness Journal

RSS
Life Style

How to get this done when you really don't feel like it: A short guide to get there

By Wesomnia Journal

  We all have days when it feels impossible to get out of bed and get anything done. When our energy and productivity levels feels...

Read more
Life Style

Get started with your meditation practice: 4 great exercises to try this autumn

By Ulrika Dehlryd

  Listening to your body's signals and needs isn't always an easy task. Many of us are great at performing at a high pace, and...

Read more