Holistic wellness: The idea that everything is connected

 

 

Känner du dig stressad, utmattad eller bara inte på topp? Det är kanske dags att ta ett steg tillbaka och se till helheten. Holistisk wellness, som omfattar din fysiska, mentala och andliga hälsa, kan i många fall vara ett sätt att förbättra ditt allmänna välbefinnande och uppnå en mer balanserad tillvaro. 

Kärnan i holistiskt välbefinnande är tanken att allting hänger ihop. Din fysiska hälsa påverkar din mentala och vice versa. Genom att fokusera på alla aspekter av dig kan du uppnå en känsla av balans och harmoni som främjar välbefinnande på alla nivåer.

Här är några sätt att införliva holistiskt välbefinnande i ditt liv

Prioritera din hälsa och ditt mående

Ta dig tid att ge dig själv näring med hälsosam mat, motion och vila. Gör self-care till en icke förhandlingsbar del av din dagliga rutin. Att göra tid för sig själv är inte alltid enkelt, men ett sätt att komma igång kan vara att avsätta 15-30 minuter varje dag då ditt välmående står i fokus. 

Prova mindfulness

Mindfulness handlar i grunden om att öva på medveten närvaro. Att försök var närvarande i de handlingarna vi utför. Mindfulness kan därför var att laga en måltid med omtanke eller ta en promenad. Andra sätt kan vara genom meditation, yoga eller andra mindfulnessövningar.


Kom i kontakt med naturen

Tillbringa tid utomhus och få kontakt med naturen runt omkring dig. Vare sig det handlar om vandring, trädgårdsarbete eller att bara ta en promenad kan det vara otroligt läkande att vara i naturen.


Vårda dina relationer

Bygg starka och stödjande relationer med dem som finns runt omkring dig. Att vårda våra relationer och bygga starka och trygga band med människorna runt omkring oss är avgörande för vår mentala hälsa och välbefinnande. Det är viktigt att vi upplever en känsla av gemenskap och kontakt med andra för att känna oss stärkta och som en del av en större helhet.

Att ha positiva relationer kan ha en stor inverkan på vårt liv, från att minska stress och ångest till att förbättra vår självbild och självförtroende.

Genom att ta ett helhetsgrepp på ditt välbefinnande kan du uppnå balans och harmoni i alla aspekter av ditt liv


Studier har visat att ett holistiskt förhållningssätt till välbefinnande kan ha en djupgående inverkan på din hälsa och ditt välbefinnande. Faktum är att en studie från 2016 som publicerades i Journal of Occupational Health Psychology visade att anställda som deltog i ett holistiskt välbefinnandeprogram upplevde betydande minskningar av stress och förbättringar av den allmänna hälsan och välbefinnandet.

Att införliva holistiskt välbefinnande i ditt liv är ett kraftfullt sätt att förbättra din fysiska, mentala och andliga hälsa. Genom att ta ett helhetsgrepp på ditt välbefinnande kan du uppnå balans och harmoni i alla aspekter av ditt liv.

 

Denna artikel är endast avsedd för informationsändamål, även om och oavsett om den innehåller råd från läkare och andra medicinska yrkesutövare. Denna artikel är inte, och är inte heller avsedd att vara, en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling och bör aldrig användas som ett specifikt medicinskt råd.

Life Style Trends Wellness

← Older Post Newer Post →

The Wellness Journal

RSS
Life Style Routines Self-Growth

Creating Good Habits: The Way to Make it Stick

Habits are an essential part of our daily lives. They are the behaviors we repeat automatically without even thinking about them. But not all habits...

Read more
Routines Wellness

Spring Into Wellness: A Challenge for a Healthier You

Spring is a time of renewal and rejuvenation, making it the perfect season to focus on your wellness goals. Whether you're looking to improve your...

Read more